Menu principal

TOUCHEZ PAS À NOS RETRAITES ! PDF Imprimer Envoyer
Emploi - Précarité
Mardi, 11 Mai 2010 13:47

Français

Euskara

 

La « réforme » des retraites, nouvelle attaque contre le monde du travail, est en cours. Il veulent aller vite : le projet serait dévoilé en juin, présenté au Parlement en septembre. Recul de l’âge de départ à 62 ans ou plus? Allongement de la durée de cotisations à 43 annuités ou plus ? Augmentation des cotisations ? Mélange des trois ? Quelle que soit la ou les mesure(s)s prise(s), le but est clair : diminuer encore le montant des retraites et ouvrir la voie aux fonds de pension. Une véritable campagne de pub assène de prétendues évidences: il y a trop de retraités par rapport au nombre d’actifs, la crise est là… et donc le déficit deviendrait insoutenable. Le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) coiffe le tout en annonçant pour 2050 un trou pour les caisses de retraite entre 72 et 115 milliards d’euros…comme si une projection en 2050 avait un sens ! Tout cela est un tissu de faux arguments.
En fait, l’accroissement considérable de la productivité devrait permettre de travailler moins avec un salaire convenable, et de bénéficier de la retraite dans de bonnes conditions. Mais c’est le patronat et les actionnaires, avec l’aide des gouvernements de droite comme de gauche, qui empochent cette richesse supplémentaire (en 25 ans, la part des salaires dans la richesse produite a chuté de 10%, au bénéfice des profits) et ils entendent continuer dans cette voie. De plus, ils veulent aujourd’hui nous faire payer leur crise ! Chômage, précarité, salaires de misère pour les uns, mais profits juteux pour une infime minorité : encore près de 50 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 en 2009, année de crise! Et le dernier rapport de l’INSEE montre des riches toujours plus riches et des inégalités qui se creusent.
Alors, de l’argent pour les retraites, il y en a : à condition de répartir autrement les richesses et le travail, d’interdire les licenciements, de créer des emplois dans le secteur public au lieu d’en supprimer  (un millions d’emplois en plus, c’est 5 milliards de plus pour les caisses de retraite et toute augmentation de salaire signifie aussi augmentation des cotisations) ; à condition de prendre cet argent où il est (par exemple dans les 30 milliards d’exonération de cotisations dont bénéficie le patronat…à comparer avec les 10 milliards de déficit annoncés pour les retraites en 2010 !).
Il n’y a rien à attendre de la « concertation » avec Sarkozy-Fillon. Il n’y a rien à discuter ni à négocier! Seule une riposte unitaire et de masse les fera reculer, non seulement pour empêcher cette contre réforme, mais encore pour que soient abrogées toutes les mesures concernant les retraites prises depuis 1993 et pour revenir à 37,5 annuités pour toutes et tous…Préparons-là !

SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEUR-EUSE-S  SANS PAPIERS !

Depuis plus de quatre mois maintenant, 6000  travailleurs  étrangers en situation irrégulière sont en grève dans la région parisienne pour obtenir une régularisation de leur situation administrative. Ils sont la partie, peu visible, d’un iceberg, celui de toutes celles et ceux qui, sans papiers, travaillent en France, cachés, sans protection sociale, ni indemnités chômage, ni retraite, à la merci de ceux qui veulent bien les faire travailler et à leurs conditions.
29 000 ont été renvoyés l’an dernier dans leur pays,  quelque soit là bas la situation politique et économique,  leurs années en France, leur vie privée.
A Hendaye le centre de rétention administrative a vu passer en 2009 plus de 430 personnes venant de 70 pays. La plupart sont interceptés dans le train à Hendaye.
La nouvelle loi Besson, sous le prétexte d’appliquer le  règlement européen- alors que  rien n’ est obligatoire- va renforcer la répression à travers le pouvoir de l’administration : 5 jours avant d’être présenté à un juge, réduction des obligations de la police limitant les possibilités de recours ; interdiction de revenir en France pendant plusieurs années,-à la discrétion du préfet - durée de rétention passant de 32 jours à 45 jours…
La régularisation de tous les sans papiers permettrait de commencer à sortir de cette situation de peur et d’exploitation.

 

GURE ERRETRETAK EZ HUNKI !

Lan munduaren aurkako eraso berria prestatzen ari da : gobernamenduak erretreten “erreforma” ahal bezain fite bideratu nahi du. Egitasmoa bera ekainean argitaratuko lukete, Parlamentuan irailean aurkezteko. Erretreta adina gibelatu, 62 urte edo berantago arte ? kotizazio urte kopurua luzatu, 43 urtetara ? edo gehiago ? kotizazioak emendatu ? neurri guztien nahasketa bat ? Edozein gisaz, neurri hauen helburua argia da : erretreten diru zama tipitu eta pentsio fondoei bidea ireki. Egiazko publizitate kanpaina baten bidez, neurri ezinbestekoak direla sinestarazi nahi dute:
kotizatzen duten aktiboekiko erretretadun gehiegi ba omen dira; krisia hor da... eta defizita, diru galtzea, jasangaitza da. Horrela, 2050. urterako, COR organismoak (Conseil d' Orientation des Retraites) alimaleko ziloa iragartzen du erretreta kutxetan : 72 eta 115 miliar artean... 2050ean gertatuko dena jakiteko aukera bagenu bezala ! Kanpaina guzti hau argudio faltsuz josia da.

Alta, diren produktibitatearen emendatze izugarriei esker, lan sari duin batekin guttiago lan egitea eta erretretaz baldintza onetan baliatzea posible litzateke... aberastasunak ongi banatuz gero ! Baina nagusiek eta akziodunek – gobernamenduen oniritzi eta laguntzarekin – dituzte irabazi horiek kobratzen (25 urtez, sortutako aberastasunen arabera hilabete sariek duten zatia % 10ez tipitu da, etekinak beste hainbestez emendatzen ziren bitartean); bide beretik segitu nahi dute !

Horrez gain beraien krisia pagarazi nahi digute !

Langabezia, prekaritatea, hilabete sari miserableak askorentzat... etekin izugarriak guttiengo tipi batentzat aldiz : aurten, 2009an, krisi erdian, CAC 40eko enpresek 50 miliar benefizio egin dute !
Halaber, INSEE.ko azken azterketak inegalitate sozialak handituz joaten direla agerian ezartzen du : aberatsak geroz eta aberatsagoak eta besteak...

Erretretak ordaintzeko dirua bada beraz ! Baldin eta lana eta aberastasunak beste molde batez partekatzen badira, lizentziamenduak debekatzen badira, zerbitzu publikoetan enpleguak kendu ordez beharrezkoak direnak sortzen badira (milioi bat enplegu gehiago = 5 miliar gehiago erretreta kutxetan; hilabete sarien emendioak kotizazioena ondorioztatzen du ere bai...); dirua den tokian hartzen bada (jakin behar da adibidez nagusien kotizazio tipitzeak, 30 miliarrekoak dira... 2010ean iragarritako erretreta kutxen defizita 10
miliarrekoa baizik ez delarik).
Ez da ezer lortzeko gobernamenduarekin negoziatuz edo eztabaidatuz. Gure erantzunak baizik ez ditu gibelaraziko; erantzun bateratua eta masiboa beharrezkoa da; ez bakarrik erreforma honen aurka baizik eta 1993z geroztik hartu diren neurri guztiak kenduak izan daitezen eta, denentzat, 37,5 urtetara itzultzeko. Erantzun hau antola dezagun !

 

PAPERIK GABEKO LANGILEEKIN, ELKARTASUNA !
Lau hilabetez geroztik, 6000 paperik gabeko etorkin greban dira, Pariseko eskualdean, beraien egoera administratiboaren erregularizazioa lortzeko. Langile haiek bezala, hamar milaka dira, paperik gabe lanean ari direnak Frantzian, babespenik gabe, langabezi edo erretreta eskubiderik gabe, edozein baldintzetan lan eginarazten dituztenen eskutan

Iaz 29 mila kanporatuak izan ziren, haien herriaren egoera politikoa edo ekonomikoa kontutan hartu gabe, ez eta Frantzian iragandako urteak, haien bizi pribatua. 2009an, 70 estatu ezberdinetako 430 pertsona baino gehiago atxikiak izan dira Hendaiako zentroan. Gehienak trenean atxilotuak.

Besson legeak, Europako legedia  estakurutzat hartuz, administrazioaren boterea – eta ondorioz errepresioa – azkartuko du : 5 egun epaile baten aurrean pasatu aintzin, poliziaren betebeharrak murriztuak eta, ondorioz, helegiteko ahal guttiago; Frantziara itzultzeko debekua hainbat urtez (prefetaren esku); atxikitze epea 45 egunetara luzatua (32 ordez).

Paperik gabekoen legeztatzeak baizik ez luke beldur eta ustiatze egoera honetatik ateratzeko bidea idekiko.

 

*Oldartu: Action consommation Pays Basque, ATTAC, Collectif féministe contre les violences sexistes, Comité d'action Soule, Ikasi eta Irauli–Jeune Réagis!, Segi, CNT, ELB, LAB, Solidaires, AB, Batasuna, NPA.
Contact: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.   Site:  http://oldartu.toile-libre.org/

Mise à jour le Mardi, 11 Mai 2010 14:06