Menu principal

Tou-te-s ensemble mobilisé-e-s pour défendre nos retraites ! PDF Imprimer Envoyer
Emploi - Précarité
Mercredi, 26 Mai 2010 06:16

Français

 

Euskara

 

Tou-te-s ensemble mobilisé-e-s pour défendre nos retraites !

 

Dès janvier prochain fin de l'age légal à 60 ans ? Recul de l’âge de départ à 62 ans ou plus? Allongement de la durée de cotisations à 43 annuités ou plus ?
Avec son « Document d’orientation sur la réforme des retraites » le gouvernement persiste dans son intention d’aggraver encore les conditions dans lesquelles les salarié-e-s pourront prendre leur retraite.

Quelle que soit la ou les mesure(s)s prise(s), la logique profonde de la réforme n’est pas de préserver la solidarité mais au contraire de rassurer les marchés financiers : à l’image de ce qui se passe en Grèce, en Espagne et maintenant partout en Europe, le gouvernement veut montrer sa détermination à faire payer la réduction des déficits publics aux
salariés et à la population, en laissant intacts les revenus et le pouvoir de la finance. Le résultat de la réforme est inévitable : baisse du montant des retraites et donc voie ouverte aux fonds de pension (pour ceux/celles qui pourront « capitaliser ».

Une véritable campagne de propagande assène de prétendues évidences: il y a trop de retraités par rapport au nombre d’actifs, la crise est là… et donc le déficit deviendrait insoutenable. Le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) coiffe le tout en annonçant pour 2050 un trou pour les caisses de retraite entre 72 et 115 milliards d’euros…comme si une projection en 2050 avait un sens ! Il faudrait travailler plus longtemps car l'on vit plus longtemps. Pourtant l’augmentation de l’espérance de vie n’est pas nouvelle, elle n’a pas empêché que le temps passé au travail dans une vie baisse en parallèle. Tout cela est un tissu de faux arguments.

En fait, l’accroissement considérable de la productivité devrait permettre de travailler moins avec un salaire convenable, et de bénéficier de la retraite dans de bonnes conditions. Mais c’est le patronat et les actionnaires, avec l’aide des gouvernements de droite comme de gauche, qui empochent cette richesse supplémentaire (en 25 ans, la part des salaires dans la richesse produite a chuté de 10%, au bénéfice des profits) et ils entendent continuer dans cette voie.
De plus, ils veulent aujourd’hui nous faire payer leur crise ! Chômage, précarité, salaires de misère pour les uns, mais profits juteux pour une infime minorité : encore près de 50 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 en 2009, année de crise! Et le dernier rapport de l’INSEE montre des riches toujours plus riches et des inégalités qui se creusent.

Alors, de l’argent pour les retraites, il y en a : à condition de répartir autrement les richesses et le travail, d’interdire les licenciements, de créer des emplois dans le secteur public au lieu d’en supprimer (un millions d’emplois en plus, c’est 5 milliards de plus pour les caisses de retraite et toute augmentation de salaire signifie aussi augmentation des cotisations) ; à condition de prendre cet argent où il est (par exemple dans les 30 milliards d’exonération de cotisations dont bénéficie le patronat…à comparer avec les 10 milliards de déficit annoncés pour les retraites en 2010 !).

Il n’y a rien à attendre de la « concertation » avec Sarkozy-Fillon. Il n’y a rien à discuter ni à négocier! Seule une riposte unitaire et de masse les fera reculer, non seulement pour empêcher cette contre réforme, mais encore pour que soient abrogées toutes les mesures concernant les retraites prises depuis 1993 et pour revenir à 37,5 annuités pour toutes et tous…Préparons-là !

 

 

Denak batera mobilizaturik gure erretretak defenditzeko !

 

Hel duen urtarriletik bertatik 60 urteko adin legala bertan behera utziko ote ? Erretrata adina gibelatu, 62 urte edo berantago arte ? Kotizazio urte kopurua luzatu, 43 urtetara ?

Plazaratu berri duen « Erretreten erreformari buruzko norabide txostenarekin » gobernuak erretreta hartzeko baldintzak larriagotzeko bere asmoa berretsi du.

dozein gisaz, neurri hauen helburua ez da elkartasun sistema bermatzea baizik eta finantziar merkatuak lasaitzea : Grezian, Espainian edota Europa osoan gertatzen ari den bezala, frantses gobernuak erakutsi nahi du defizita publikoen murrizketa langileen bizkar emaiteko prest dela, finantzaren poderea eta irabaziak hunkitu gabe. Bere erreformaren ondorioa automatikoa izanen da : erretreten maila beheititu eta pentsio fondoei bidea ireki (kapitalizatzen ahalko dutenentzat).

Egiazko propaganda kanpaina baten bidez, neurri ezinbestekoak direla sinestarazi nahi dute : kotizatzen duten aktiboekiko erretretadun gehiegi ba omen dira; krisia hor da. eta defizita, diru galtzea, jasangaitza da. Horrela, 2050. urterako, COR organismoak (Conseil d' Orientation des Retraites) alimaleko ziloa iragartzen du erretreta kutxetan : 72 eta 115 miliar artean. 2050ean gertatuko dena jakiteko aukera bagenu bezala ! Denbora gehiagoz lan egin beharko litzateke, bizi esperantza luzatu baita. Alta joera horrek ez du eragotzi azken hamarkadetan lanean pasatzen dugun denbora murriztea. Kanpaina guzti hau argudio faltsuz josia da.

Alta, diren produktibitatearen emendatze izugarriei esker, lan sari duin batekin guttiago lan egitea eta erretretaz baldintza onetan baliatzea posible litzateke... aberastasunak ongi banatuz gero ! Baina nagusiek eta okziodunek - gobernamenduen oniritzi eta laguntzarekin - dituzte irabazi horiek kobratzen (25 urtez, sortutako aberastasunen arabera hilabete sariek duten zatia % 10ez tipitu da, etekinak beste hainbestez emendatzen ziren bitartean); bide beretik segitu nahi dute !

Horrez gain beraien krisia pagarazi nahi digute ! Langabezia, prekaritatea, hilabete sari miserableak askorentzat. etekin izugarriak guttiengo tipi batentzat aldiz : aurten, 2009an, krisi erdian, CAC 40eko enpresek 50 miliar benefizio egin dute ! Halaber, INSEE.ko azken azterketak inegalitate sozialak handituz joaten direla agerian ezartzen du : aberatsak geroz eta aberatsagoak eta besteak.

Erretretak ordaintzeko dirua bada beraz ! Baldin eta lana eta aberastasunak beste molde batez partekatzen badira, lizentziamenduak debekatzen badira, zerbitzu publikoetan enpleguak kendu ordez beharrezkoak direnak sortzen badira (milioi bat enplegu gehiago = 5 miliar gehiago erretreta kutxetan; hilabete sarien emendioak kotizazioena ondorioztatzen du ere bai.); dirua den tokian hartzen bada (jakin behar da adibidez nagusien kotizazio tipitzeak, 30 miliarrekoak dira. 2010ean iragarritako erretreta kutxen defizita 10 miliarrekoa baizik ez delarik).

Ez da ezer lortzeko gobernamenduarekin negoziatuz edo eztabaidatuz. Gure erantzunak baizik ez ditu gibelaraziko; erantzun bateratua eta masiboa beharrezkoa da; ez bakarrik erreforma honen aurka baizik eta 1993z geroztik hartu diren neurri guztiakkenduak izan daitezen eta, denentzat, 37.5 urtetara itzukltzeko. Erantzun hau antola dezagun !

 

Mise à jour le Mercredi, 26 Mai 2010 06:36