Menu principal

Toutes et tous ensemble, public-privé PDF Imprimer Envoyer
Emploi - Précarité
Jeudi, 15 Mai 2014 00:00

Français

Euskara

Pour l’annulation du pacte de responsabilité !
Pour une augmentation générale des salaires et des retraites!
Pour le partage du travail et l’interdiction des licenciements!

Combattons le gouvernement Hollande-Valls-Medef


Les mesures Valls du “pacte de responsabilité” vont encore plus loin que les annonces antérieures.
Au cadeau de 30 milliards déjà promis au patronat, s’ajoutent 8 milliards de baisses et/ou suppressions de taxes sur les entreprises.
Le plan d’austérité de 50 milliards d’euros est maintenu. Il se traduit par des coupes claires dans le budget de l’Etat, des collectivités locales, de l’assurance maladie et des prestations sociales. Moins de services publics; moins de remboursements de santé, d’allocations; gel des salaires et des retraites... Les plus modestes, les plus démunis sont une nouvelle fois ceux qui en souffriront le plus.
Quant au volet pompeusement nommé de “solidarité”, il s’agit en fait d’une aumône de 40 euros mensuels prévue pour les smicards, dégressive jusqu’à 1,3 Smic. Ne nous y trompons pas. Ce n’est pas une augmentation de salaire mais une baisse des cotisations salariales : une arnaque, car ce gain apparent sur le bulletin de salaire sera compensé par l’impôt ou par une baisse des remboursements médicaux ou autres…
Voilà ce que Valls appelle des “efforts équitablement répartis”.
Ces mesures sont des coups durs pour la population laborieuse et vont encore augmenter chômage, précarité et misère.
Rappelons que chaque année, les entreprises privées reçoivent environ 200 milliards d’aides, exonérations ou subventions publiques, que les actionnaires du CAC 40 recevront en 2014 plus de 40 milliards de dividendes.
Les confédérations syndicales soit acceptent de fait le pacte, soit se contentent de critiques verbales. Il faut en finir avec le piège du « dialogue social » et préparer, sur des mots d’ordre clairs, une riposte à la hauteur de l’attaque, une riposte qui ne peut être qu’interprofessionnelle et générale.

Pour la convergence des luttes !
Vers une riposte d’ensemble !


L’offensive contre les travailleur-euse-s et les classes populaires devient de plus en plus dure. Hollande, main dans la main avec le Medef, s’en prend toujours plus à nos salaires, à nos conditions de travail, aux services publics et à la Sécurité sociale.
Face à des attaques d’une telle ampleur, nous ne pourrons pas gagner en ordre dispersé, un jour la fonction publique, un autre tel ou tel secteur, puis les retraités etc. De même ce ne sont pas des journées d’action éparpillées qui feront reculer gouvernement et patronat.
L’heure est à coordonner et généraliser les luttes, sur des axes communs :
- interdiction des licenciements et des suppressions de postes
- partage du travail entre toutes et tous sans perte de salaire.
- augmentation générale des retraites, des salaires et des minima sociaux.
- annulation du pacte de responsabilité.

C’est toutes et tous ensemble, salarié-e-s du privé et du public, chômeuses et chômeurs,
jeunes et retraité- e-s que nous devons résister et préparer une contre-offensive d’envergure, avec nos armes :
les manifestations, la grève, le blocage de l’économie.

 

Denak elgarrekin, publiko nahiz pribatukoak,

Hilabete sari eta erretreten emendatze orokorraren alde !

Erantzunkizun itun – aren aurka !

Lanaren partikatzea eta lizentziamenduen debekartzearen alde !


Hollande-Valls-Medef gobernua borroka dezagun

“Erantzukizun itun”-ean diren neurriak lehenagokoak baino urrunago joaiten dira.

Nagusiei hitz eman 30 miliarretaz gain, entrepresei zuzendu 8 miliarreko zerga apaltzeak edo kentzeak gehitu behar dira.

50 miliarreko zorroztasunezko plana mantendu dute. Estatua, tokiko elkargo eta erien asurantzaren buxetan baita ere laguntza sozialetan murrizketa handiak egin dituzte. Zerbitzu publiko gutiago; osasun arloan diru itzultze gutiago, laguntza gutiago; hilabete sari eta erretreta sarien izoztea... Xumeenak, behartsuenak dira berriz ere egoera hori gehien pariatuko dutenak.

Elkartasuna” haranpurutsuki deitu itunaren atalean, aldiz, 40 euroko amoina hutsa iragartzen da soldata gutxienezkoa jasotzen dutenentzat, smicaren 1,3 arte apalduz doana. Argi izan behar dugu : ez da batere soldata emendatze bat izanen baizik eta kotizazioen beherakada. Jukutria hutsa da ! Itxurazko irabazi hori zergen bidez edota medikuntza gastuen itzultzeak apalduz konpentsatuko baita.

Horra Valls-ek “ ahaleginak molde zuzen batez partekatzea” deitzen duena.

Neurri hauek golpe gogorrak dira populazio langilearentzat; langabezia, prekaritatea eta miseria areagotuko baitituzte oraindik.

Sindikatu konfederazioei doakienez, edo onartzen dituzte edo eleetan baizik ez dituzte kritikatzen. “Elkarrizketa soziala” deitu zepoarekin bukatu behar dugu, eta erasoaren araberako erantzuna – aldarrikapen argirekin - antolatu ; ihardukitze orokorra eta langile guztien artean, hots lanbide kategoria ezberdinen artean.

Borroken bateratzearen alde !
Denen arteko ihardukitzera buruz

Langileen eta langile klasearen kontrako eraso hau gero eta gogorragoa da. Hollande, Medef-ekin eskuz esku, gure hilabete sariak, lan baldintzak, zerbitzu publikoak eta Babes Sozialari jazartzen zaie etengabe.

Hedadura handiko eraso horien aintzinean, sakabanaturik izanki ez dugu irabaziko : egun bat funtzio publikoa, beste batetan beste sektore bat, ondotik erretretadunak etab... Halaber, ez dituzte ekintza egun barreiatu batzuek gobernua eta nagusiak gibelaraziko.

Borroken koordinatzeko eta orokortzeko mementoa da, ardatz amankomun batzuen inguruan :
- Lizentziamendu eta postu kentzeen debekatu
Denen artean lana partikatu, lansaria apaldu gabe
Erretreten, hilabetesarien eta gutieneko sozial errentak orokorki emendatu
- Erantzukizun ituna ezeztatu

Pribatu nahiz publikoko langileak, langabetuak,gazteak eta erretratadunak,
denak baturik dugu iharduki behar, eta kontra ofentsiba azkarra prestatu behar, gure armekin :
manifestapenak, greba eta ekonomiaren blokaketa.


Mise à jour le Lundi, 02 Juin 2014 13:37